JFK Vittnen; Gayle and Bill Newman


Av alla vittnen som befann sig på Dealey Plaza i Dallas den 22;a november 1963 när president Kennedy mördades, är Gayle och Bill Newman de som befann sig allra närmast limousinen när Kennedy träffades i huvudet, på bara några få meters avstånd. I några berömda foton kan man se hur paret sekunderna efter skotten ligger ner på marken för att skydda sina två barn:

Paret Newman har varit i fokus för många privata researchers genom åren. För givetvis är det så att de vittnen som befann sig närmast händelsernas centrum, och vad de har att säga, är av stor betydelse. Desto mer klandervärt är det också att de aldrig hördes av Warrenkommissionen. Vilket naturligtvis den utredningen med rätta fått utstå mycket kritik för. Att paret sedan tidigare - med början samma dag som mordet - lämnat sina vittnesmål till Dallaspolisen och strax därefter till FBI, ursäktar inte Warrenkommissionens agerande.

Många privata researchers har feltolkat eller selektivt valt delar ur Newmans utsagor, i syfte att stödja sina egna teorier kring mordet. Och detta gäller utredare som finns på alla sidor av mordet. Till skillnad från många andra vittnen har Newmans också genom åren ofta varit tillgängliga för både press och privata utredare att intervjua dem. Bill Newman har under åren dessutom medverkat i flera olika dokumentärer som tagit upp händelserna kring mordet. Dessvärre har det förtroende Newmans på detta sätt visat, inte sällan missbrukats.Newmans ligger ner på grässlätten vid Dealey Plaza, skyddandes sina unga söner.


Frågorna som utredarna ville få svar på är många: Hur många skott avfyrades? Varifrån kom de? Såg man någon skytt? Hur träffades offren i limousinen? Vilka var reaktionerna i limousinen till de olika skotten? och så vidare.

Familjen Newman, inklusive barnen, spenderade efter mordet hela eftermiddagen och kvällen på en TV-station, WFAA,  i Dallas. Därmed så finns deras viktiga första intryck och berättelser väl bevarade. Det förtjänar att nämnas att paret vid den här tidpunkten var 22 år gamla samt att intervjuerna inleddes bara någon kvart efter mordet. Frågan som förmodligen blivit allra mest diskuterad från de här berättelserna är uppgifterna de lämnar kring varifrån skotten kom. Tolkningarna av just detta har varit snudd på oändliga och dessutom mycket olika:Bill Newman säger i intervjun detta, som svar på Jay Watsons fråga om varifrån skotten kom:

"....a gunshot, apparently from behind us hit the president in his temple.."

Fritt översatt, vad Newman säger är således att:

"ett skott, från vad som föreföll vara bakom oss, träffade presidenten i tinningen"


Den gulsvarta cirkeln visar var, ungefärligen; Bill Newman stod placerad.

För att åskådliggöra detta lite tydligare har jag lagt in skissen ovan, som visar den relevanta delen av Dealey Plaza. Vänd framåt, mot Elm Street där limousinen passerade, så ser vi tydligt vad som ligger rakt bakom Bill Newman. Det är den halvmåneformade Pergolan som finns där. Mycket få har någonsin hävdat att några skott avfyrades därifrån. Vad konspirationsorienterade researchers istället hävdat, är att skott avfyrats från bakom "the picket fence". Jag har rödmarkerat detta, längs staketets sträckning. TSBD syns uppe till höger, markerat i blått.

Lite förenklat kan man alltså säga att en del av de som anser Oswald skyldig har tolkat Newmans ord som snett bakom till höger, TSBD, (sett framifrån), medan somliga av de som anser att en konspiration föreligger då skott avfyrades från gräskullen "the grassy knoll", har tolkat vad Newman sagt som snett bakom till vänster.

Den 18:e november 2016, på Lancer-konferensen i Dallas, framträdde både Bill och Gayle Newman. Stephen Fagin, som efterträtt Gary Mack som intendent vid 6th Floor Museum, intervjuar dessa. Här ger de en betydligt mer detaljerad bild av hur de idag minns händelserna vid Dealey Plaza (intervjun publicerades den 13:e januari, 2017):


Min egen slutsats av Newmans ord är enkel. Det går inte att dra några bestämda slutsatser kring varifrån skottet (eller skotten) kom, baserat på de här vittnesmålen. Det är inte en fråga om rätt eller fel, eller om att det skulle finnas några påhitt eller liknande i deras berättelser.

Detta är den historia som i allt väsentligt varit deras ända sedan dag ett, vilket givetvis styrker trovärdigheten i utsagorna. De upplevde att skotten kom någonstans bakom dem ifrån, utan att kunna vara mer exakta än så. Att de därutöver genom åren fått hundratals frågor på samma tema ändrar för min del inte det minsta på den saken.

Ska jag spekulera lite så är det rimligt att tro att det är vad Bill Newman såg, som bidragit till, eller stärkt, uppfattningen att skotten kom bakifrån, i förhållande till var han befann sig. Just det sista i citatet ovan, att "skottet träffade presidenten i tinningen", ger fog för föreställningen att det skulle kunna vara så. Synen han upplevde under ett par sekunder var säkert mycket chockerande; han såg på nära håll hur Kennedys huvud mer eller mindre exploderade och hur hjärnsubstans, blod och annat spreds. Från den sida av Kennedys huvud han hade rakt framför sig, på bara några meters avstånd.

Många - starkt olika - vittnesutsagor bekräftar också dels hur svårt det är att avgöra varifrån ljudet av skott uppstår, på Dealey Plaza. Strukturen på och kring Plazan kan liknas vid en liten, inramad fyrkant med en blandning av stora byggnader och trädgårdsliknande arrangemang. Det är från vittnesmålen uppenbart att detta gett upphov till massor av olika uppfattningar.

Bill nämner ytterligare en särskilt intressant sak i den långa intervjun ovan. Nämligen att han, trots vad som blivit till ett livslångt intresse för mordet, är ett vittne. Han har därför avstått från att hänge sig till spekulationer eller att tala för mycket om sina egna åsikter beträffande mordet. Detta är utan tvekan ett förhållningssätt som en del andra av ögonvittnena vid Dealey Plaza borde ha förstått. Mycket hedervärt och jag kan nog påstå att Newman lyckats väl med den intentionen. Under alla år jag intresserat mig för mordet är det mycket få negativa åsikter om Bill Newman jag tagit del av.

Den 22:a november 2016 hade jag förmånen att träffa Bill Newman, strax innan en föreläsning som ägde rum uppe på The 6th Floor Museum i Dallas.
Vi hade en trivsam pratstund, Bill Newman ger intryck av att vara en mycket ödmjuk person. Vad jag särskilt minns av vad han berättade är detta:


"Du vet, jag har alltid berättat samma historia. Men beroende på vilken åsikt om mordet de som frågat mig haft, så har de ofta försökt få mig att säga saker som jag inte står bakom. De har varit så skickliga med orden"


**********************Kommentarer

Populära inlägg