Besök i Dallas, November 2016 (2)Debra Conway var vänlig nog att ordna tillträde för mig på Lancerkonferensen, den sista, tredje dagen av konferensen, på anrika Hotel Adolphus i downtown Dallas. Anledningen till att jag var intresserad var främst att Carmine Savastano skulle hålla ett föredrag den här morgonen. Lancer är en helt konspirationsorienterad konferens och förmodligen var jag väl den enda i hela församlingen denna morgon som betraktar Lee Oswald som skyldig. Och det var säkert inte heller många som visste vem jag var, kanske tur det? Skämt åsido, några kände till mitt arbete kring Judyth Baker och det var faktiskt uppskattat och det var inga problem alls i övrigt heller. Jag kunde givetvis inte motstå frestelsen att byta några ord med Jim Di Eugenio. En mycket, mycket övertygad konspirationsteoretiker som jag haft en del - ibland överhettade - diskussioner med på nätet. Det var nu inte heller några bekymmer, vi hade ett korrekt möte och till och med ett par skratt och så givetvis ett foto:Jim DiEugenio, t.h, framför mig.

Det hindrar nu inte alls att det kan vara intressant att höra hur resonemangen går bland de som anser att Kennedy mördades till följd av en konspiration. Ibland pekas på uppenbara brister i Warrenkommissionens utredning och det borde inga researchers oavsett vad man anser om ansvarsfrågan om mordet på Kennedy, ha något emot. Tvärtom, faktiskt. Vad det oftast handlar om är istället hur man ska värdera sådana brister. Att utgå ifrån att de har med någon form av konspiration att göra, är naturligtvis felaktigt. Det finns en lång rad andra möjligheter som ska avskrivas dessförinnan, som jag ser det.Carmine Savastano, 2016-11-20, Dallas.

Carmine är dessutom en mycket bevisfokuserad researcher, vilket jag alltid uppskattar. Jag känner Carmine sedan några år tillbaks genom kontakter på Internet och det var naturligtvis väldigt skoj att träffas också IRL. Carmine brukar använda beskrivningen "a feasible conspiracy" som en rimlig möjlighet, exakt vad han avser med detta vet jag inte. Men jag tolkar det som att han avskriver någonslags massiv konspiration med massor av folk och parter involverade. På ett personligt plan, utan tvekan en mycket trevlig och intressant person. Det personligt dedikerade exemplar av Carmine's bok "Two Princes and a King" som jag har med mig hem har jag dock ännu inte hunnit läsa. Boken tar upp de tre välkända politiska morden i USA på sextiotalet; John F. Kennedy, Robert Kennedy och Martin Luther King.
På konferensen fick vi vad jag förmodar är en försmak till vad Carmine skriver om Kennedymordet i sin bok. En intressant aspekt är att han gjort en detaljerad analys av vad Oswald gjorde de sista dagarna innan mordet och utifrån detta gjort antaganden om hur mycket tid att planera mordet Oswald torde ha haft. I övrigt tog Carmine också upp. med några exempel, hur bägge sidor i debatten kring Kennedymordet varit snett ute, i brist på relevant bevisning.

Summa summarum en intressant erfarenhet att bevista en sådan här konferens. Jag vet inte riktigt vad man ska dra för slutsats av att snittåldern på  deltagarna förmodligen låg bortåt sjuttio år? Det finns definitivt en ny generation av researchers som är konspirationsförespråkare, men de fanns inte representerade här, såvitt jag kunde se. Någon brist på nya teorier om vad som hände den där dagen för femtiotre år sedan i Dallas är det inte heller.

Carmine representerar den nyare generationen väl och om det någon gång ska leda till konsensus om mordet så tror jag att det kräver en mer bevis-orienterad research community. Och alltså mindre av alla renodlade spekulationer som det dessvärre flödar av numera.

Kommentarer

Populära inlägg