Staffan Westerberg svarar - och gör sig till åtlöje!

"I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel". – Maya Angelou


Staffan Westerberg. (Bilden från nätmagasinet Paragraf)

På bloggen här har jag erbjudit Staffan Westerberg att svara på den kritik jag framfört mot hans artiklar som publicerades på nätmagasinet Paragraf. Jag har också lovat att publicera hans eventuella svar. Det är självklart att Westerberg ska ges den här möjligheten och jag hade nog förväntat mig att så skulle skett vid det här laget. Med tanke på det intresse för Kennedy-mordet Westerberg haft under många decennier och som han redogjorde för på Paragraf, så vore det också ganska naturligt att han står för sina artiklar och bemöter den kritik som finns, om tillfälle ges.

Så har dock inte blivit fallet. Under förra veckan stötte jag istället ihop med Staffan på en amerikansk sajt där Kennedy-mordet diskuteras. Där noterade jag att Westerberg i lite raljerande ordalag faktiskt uttalat sig om mig och min berättelse kring Judyth Baker och hennes asylansökan. Jag bestämde mig för att försöka få ett svar från SW och postade detta, och mycket till diskussion om ämnet blev det som synes inte:

Glenn V.:

"Question for my fellow countryman, Staffan Westerberg.

Staffan, I noticed your comment related to the research about Judyth Baker that I've done, and I doubt the expression "fabulous" has got anything to do with you actually agreeing to my conclusions. However, I must ask, if you have in fact read it, what's your criticism?

Also, as you probably know, I've invited you to publicly comment this research right on my blog and committed to publish your comments. Of course, you've dodged that bullet diligently, so far. How's that, Staffan?"

Westerberg:

"Glenn. You are just a "useful idiot" - Nyttig idiot"

Glenn V.:

"OK. In other words, you still will not have anything of substance to say, only insults?
I should maybe refresh members here of some basics about Staffan Westerberg, which should explain a few things.

Staffan is an ardent supporter of Judyth Baker. Staffan had a number of articles published in a Swedish judicial net magazine, about the JFK assassination. When Staffan received questions from myself and a number of other readers, Staffan bailed out. And the editor actually deleted the entire comment section, probably embarrassed about Staffans complete inability to give any sort of answers. 

My guess is that the editor didn't have a clue as to what to expect from someone who describes Fetzer and Cinque as his mentors, or that Cinque's OIC gang by Staffan was introduced as "the worlds leading independent JFK assassination researchers".

Westerberg:

"Ardent supporter... you are truly an idiot, close associate with MacAdams."


Och mer än så blev det alltså inte. Man kan käbbla om olika utgångspunkter i själva ämnet, mordet på Kennedy. Om detta är det efter Westerbergs artiklar på Paragraf inte förvånansvärt att vi har olika åsikter kring, det hade jag givetvis förväntat mig. Som de flesta säkert vet som intresserar sig för ämnet, kan ordväxlingarna vara betydligt mycket värre än så här. Trist, men så ligger det till. Ibland hettar det till och vi har säkert alla som sysslar med detta sagt saker och ting vi inte är särskilt stolta över. Däremot har jag svårt att förstå hur Westerberg, som är journalist och som skrivit en lång rad artiklar i ämnet, kan bete sig på det här viset. Var finns yrkeshedern, var är integriteten kring de artiklar han skrivit riktade till en svensk publik?

Här har Westerberg möjlighet att på en direkt fråga förklara vad och på vilket sätt mina artiklar om Judyth Baker skulle vara felaktiga eller på annat sätt undermåliga. Om det yttrar Westerberg inte ett ord. På det här sättet konfirmerar han istället att den kritik jag framfört är motiverad och samma sak beträffande de andra av Westerbergs artiklar jag kritiserat på bloggen här.

Om Westerberg tror att han på det här viset skulle ingjuta något slags förtroende för de artiklar, eller hans kompetens i ämnet han skriver om, så misstar han sig naturligtvis. Nåväl, det är Westerbergs bekymmer och det kanske han får anledning att fundera över.

Vad däremot Westerberg i sitt tredje och avslutande inlägg skriver, är något annat:

Westerberg:

"Du, kryp tillbaka i din lilla lgh i XXX." (Ort utbytt mot X av mig, GV)

Av någon anledning har Westerberg rotat i var jag är bosatt. Och tycks föreställa sig att sånt kan man använda på nätet när skit ska kastas på andra skribenter. Det här är inte bara omoget och fullständigt oacceptabelt. Det är på ren svenska förbanne mig helt oförsvarligt att syssla med den här typen av gyttjebrottning. Ett riktigt bottennapp av Westerberg.

Att det dessutom råkar vara så att Westerbergs researchkompetens är av den kalibern att han istället för att exponera mig, utlämnar en nära släktings ortsadress på nätet, det gör mig fullständigt rasande. Inser du vilka konsekvenser såna idiotier kan ha? Har du inget vett i skallen alls, människa? Jag hoppas att potentiella framtida uppdragsgivare till dig läser detta och tar del av hur du uppträder mot de som kritiserar vad du publicerar. Det har du gjort dig förtjänt av. Har du någon skam i kroppen, så förväntar jag mig omgående en ursäkt för det här oförsvarliga klavertrampet! 

Mitt erbjudande till dig att framöver kommentera något alls här, har du med god marginal förverkat.Kommentarer

  1. Oerhört lågt av SW! Han hade nog satt sig i en "njut-länstol" efter att han skopat in materialet på paragraf, och så kommer det jobbiga kommentarer o njutet var över. Tycker du kan kontakta mp o berätta, han förtjänar inte en byte utrymme där! - mp läsare.

    SvaraRadera
  2. Dessvärre inger inte Dick Sundevalls agerande kring SWs artiklar något förtroende, tvärtom. Bägge dessa herrars uppträdande är patetiskt. Däremot avser jag att låta blogginlägget ovan ligga kvar permanent - vem vet, det kanske rentav inte är helt obetydligt i längden?

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg