Okänd film från Dealey Plaza?

Filmer från Dealey Plaza i Dallas när Kennedy mördades har utgjort underlag för såväl kritiker till Warrenkommissionen som de förespråkare vilka anser att kommissionens slutsatser är korrekta. Den mest kända är naturligtvis filmen som togs av textilfabrikören Abraham Zapruder:


.


Zapruders film, som numera återfinns på National Archives i Washington, har debatterats, granskats och analyserats i varje detalj sedan den först visades i amerikansk TV 1975. Oenigheten om vad det är vi ser, exakt, är stor. Hur många skott avlossades och varifrån kom de? Träffades Kennedy och Connally av samma kula (SBT)? När träffades Kennedy första gången? Är filmen autentisk? På den sista frågan anser jag att svaret är ett obetingat ja, men alla dessa frågor är en diskussion jag inte kommer att ta upp här. Jag hoppas kunna återkomma till Zapruders film vid ett annat tillfälle istället.


Det finns dessutom också några filmer ytterligare som visar åtminstone delar av händelseförloppet. En av dem är filmen som en man vid namn Orville Nix tog. Nix befann sig på lite längre avstånd, men det kanske mest intressanta är att filmen togs från andra hållet av Dealey Plaza. Det ger ett annat perspektiv - och inte minst, händelseförloppet kan alltså jämföras med vad vi ser i Zapruders film:


Från Orville Nix film, Dealey Plaza.


De allra flesta researchers anser att de här två filmerna visar samma sak. Och att detta därmed bekräftar att filmerna är autentiska. Avvikande åsikter finns dock, några anser rentav att bägge filmerna är manipulerade. Bland annat därför att originalversionen av filmen som Orville Nix tog, inte står att återfinna idag. Som sagt, jag hoppas återkomma till allt detta.

Det finns dock eventuellt en film som aldrig visats och som skulle kunna innebära att diskussionen både om vad som hände och kring såväl filmers och fotografiers äkthet, har potential att avgöra de här frågorna. Om - och det är ett stort om - den existerar. Omständigheterna kring detta är även för många researchers tämligen okända. Och givetvis skulle jag inte nämna det här om jag inte ansåg att det kan ligga något i den här historien. Men var och kan göra sin egen bedömning, naturligtvis.

*******************************

Bakgrunden, i korthet, är att rättigheterna till Zapruders film bara dagar efter mordet hade köpts upp av Life Magazine, för tjugofem tusen dollar. Det kan inom parentes också nämnas att när filmen, 1999, köptes av US National Archives ersattes Zapruders efterlevande med 16 miljoner USD.

Den 29:e november 1963, en vecka efter mordet, publicerade så tidningen en serie bilder, filmrutor, från filmen:
Life Magazine den 29/11, 1963.

Bilderna väckte stor uppmärksamhet. Inget av detta hade tidigare publicerats och det var, i sanning, en serie sensationella bilder. Och inte bara i USA, detta var lika uppseendeväckande överallt runt om i världen. Däremot publicerades inte de mest grafiska bilderna (filmrutorna) där man tydligt ser hur Kennedys huvud exploderar när han träffas i huvudet. Det ansågs helt enkelt att den amerikanska allmänheten inte var mogen att beskåda något så hemskt. En tanke som kan verka obegriplig idag, när vi varje dag matas med betydligt värre filmer och fotografier, men så var det då. Av samma skäl var det ännu mer otänkbart att visa själva filmen, men där fanns det säkert också andra skäl, bland annat ekonomiska och dessutom med hänsyn till familjen Kennedy.

Ytterligare en knapp vecka efter mordet, den 5:e december 1963, får FBI-kontoret i Detroit, Michigan, ett telefonsamtal. Det är en kvinna som ringer och uppgifterna hon lämnar är utan tvekan sensationella. Kvinnan uppger att hon är en tysk utbytesstudent, sista året av studier för en doktorsexamen vid universitetet i Ann Arbor, Michigan. Uppgifterna hon därefter lämnar är minst sagt inget annat än rena dynamiten, om uttrycket ursäktas. Därför att vad hon uppger är följande. Hon var på besök hos en syster i Dallas dagarna runt mordet. På dagen för mordet befann hon sig på Dealey Plaza för att bevittna kortegen med President Kennedy och hon hade också med sig en filmkamera till platsen. Hon har sett bilderna i Life Magazine och säger att hon tog en film "som är av bättre kvalité än de bilder som publicerades i Life". Hon uppger att detta är en 16 mm film och att det är en färgfilm. Kvinnan blir ombedd att lämna in filmen till FBI och säger att hon ska skicka den till dem per post.

Det är lätt att föreställa sig att de här uppgifterna måtte ha skapat stor uppståndelse bland FBI-agenterna i Detroit. Men detta slutar inte där. På eftermiddagen, samma dag, den 5:e december, mottar redaktören på Detroit News, Robert Lubeck (till vänster på bilden nedan), också ett samtal från en kvinna.

Berättelsen som lämnas är i allt väsentligt densamma. Men denna gång kallar sig kvinnan "Ms Beck" och tillägger att hon personligen ska komma in till tidningen med filmen.Robert Lubeck, till vänster, redaktör Detroit News, 1963.


Dessvärre lämnas filmen aldrig in och inte heller hör kvinnan av sig igen, vare sig till FBI eller till Detroit News. FBI undersökte ärendet men fick ingen klarhet i vem kvinnan var. Därefter har flera researchers tittat på detta, bland annat David Lifton och David Reitzes, varifrån en del av uppgifterna ovan kommer, men ingen har lyckats finna vare sig kvinnan eller filmen.

En reflektion är att om filmen existerar och om den dessutom är av god kvalité, så skulle den alltså kunna ha potentialen att såväl bekräfta som vederlägga mycket av den debatt kring vad som hände vid mordet. Dessutom skulle den givetvis ha ett historiskt värde, egentligen oavsett kvalité. Och vore kvalitén av den kaliber kvinnan uppgav så skulle möjligen också ytterligare detaljer kunna urskiljas.

Men i dagsläget är förstås det mest intressanta om historien verkligen kan vara sann? Personligen så tror jag att det kan ligga en del i detta, att den faktiskt väsentligen kan vara sann. Den innehåller en stringent berättelse om vem hon var, och varför hon var i Dallas, med mera. Jag finner det kanske en aning långsökt att en eventuell lögnare som skulle få sig ett skratt, skulle hitta på något som är så pass ovanligt och ändå förefalla trovärdigt. Att hon hör av sig till såväl pressen som polismyndighet är också en motiverad åtgärd, av flera skäl. Så frågan inställer sig då varför filmen inte lämnades in?

Ska jag spekulera så tror jag att hon fick kalla fötter att blanda sig i detta, överhuvudtaget. Hon hade säkerligen sett i medierna hur detta ältades hela dagarna på TV och hur chockerade man var i USA. Hon bör också ha varit medveten om hur Oswald mördades och hur spekulationerna kring Jack Ruby och hans tvivelaktiga affärer målades upp. Kunde hon möjligen blivit tveksam därför att detta kunde påverka hennes möjligheter att avsluta sina studier i USA?

Det är intressant att notera också att till FBI erbjöd hon sig att skicka in filmen, per post. Till Detroit News, senare samma dag, uppger hon att hon själv kommer in och lämnar filmen. Kanske diskuterade hon detta med någon under tiden, eller i varje fall ser det ut som att något fått henne att dels ringa till tidningen och att dessutom erbjuda sig att personligen överlämna filmen. Litade hon inte på att det skulle vara tillräckligt att lämna in den till FBI?

Någon har spekulerat i att FBI faktiskt skulle ha fått in filmen och att de förstört den. Andra att hon var ute efter pengar och därför ville komma tillbaks till sitt hemland där hon kunde känna sig trygg innan detta offentliggjordes, men ångrade sig, osv. Det kan finnas många orsaker till att filmen existerar med aldrig blivit offentlig. Existerar filmen så kan exemplet ovan beträffande Zapruders anhörigas ersättning användas som jämförelse. Det skulle sannolikt handla om mycket saftiga belopp den skulle värderas till idag. 

Ett vittne vid Dealey Plaza som har blivit mycket omdiskuterad, är Beverly Oliver. Som alltså påstår sig vara den s.k. "Babuska Lady". Den kvinna som syns i närheten av limousinen när skotten faller, och som filmar eller tar kort. Någon typ av kamera har hon i handen. Men eftersom Olivers berättelse innehåller många tvivelaktigheter har sanningshalten i hennes berättelse starkt ifrågasatts. Skulle denna kvinna som hörde av sig i Detroit kunna vara den s.k. "Babushka Lady" (Bilden nedan)? Det är i vart fall en möjlighet. Personligen tror jag inte att någon av dem är "Babushka Lady", det finns skäl att dels betvivla Oliver's berättelse, men också att denna ev. tyska kvinna skulle stått på just den platsen.


"Babushka Lady", inringad. Jean Hill, röd kappa, till vänster. Jackie ser till
Presidenten som är träffad.

Jag har själv gjort en del efterforskningar kring detta, både i USA och i Tyskland. Likaledes utan resultat. Så inget är säkert, naturligtvis. Det kan vara en bluff, det går inte att utesluta. Men skulle någon vara intresserad i att forska vidare i detta, har jag en del tips och dessutom ytterligare uppgifter. Tid har jag, som bekant, däremot dåligt med.

Kommentarer

 1. Intressant. Jag antar att man harvat igenom alla dåvarande utbytesprogram vid univ och high schools? Hon måste ju även ha brutit på tyska. Och att hon aldrig hört av sig sen kan ju bero på att filmen inte finns, den fanns men försvann eller nåt sånt. Finns det inga unga tyskor i utbytesprogram (med syster på orten!) så är det kanske båg ändå.

  SvaraRadera
 2. Vid en anblick kan man förstås tycka att det borde varit en ganska enkel sak att hitta henne. Dock kan det exempelvis vara så att hon ville förbli anonym och därför använde andra personalia, beträffande namn, vad hon studerade osv. Det fanns inte särskilt många organisationer på den tiden som sysslade med utbytesverksamhet, men vad som troligen skulle behövas är en gedigen undersökning, på plats, av arkiven hos ett antal möjliga organisationer. Kanske skulle det kunna leda till att man hittar henne eller att man med högre grad visshet kan avfarda det hela. FBIs tog kontakt med ett par institutioner, men det går inte att avgöra hur grundlig deras genomgång verkligen var.

  SvaraRadera
 3. Ska tillägga också att FBIs uppgifter, och det gäller hela utredningen, kan inte godtas utan att verifieras noggrant. Det behöver inte ha något med konspiration eller cover-up att göra. Man ska minnas att Oswald vid den här tidpunkten hade mördats och att det inom FBI fanns en vida spridd uppfattning att han var rätt man. Enskilda FBI-avd eller agenter tog en del korkade initiativ på egen hand, för att inte "stöka till" utredningen. Hoover var en fruktad och hänsynslös figur man inte ville hamna i konflikt med. Och Hoover hade redan i december mer eller mindre bundit sig för att Oswald var ensam skyldig.

  SvaraRadera
 4. Tycker hon har unga "käcka" ben, iaf för att vara en babushka. Posén är också rätt ungdomlig. Finns ju en bild där hon ska synas frammifrån (då folkhopen går över gatan) men där ser klädseln mycket bylsigare ut.

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg